สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดสนามเด็กเล่นสภากาชาดไทย จ. จันทบุรี 30 มี.ค.-10 เม.ย.2538

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน เปิดสนามเด็กเล่นสภากาชาดไทย จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2538