นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
มหาจักรีสิรินธร สภากาชาดไทยรวมน้ำใจชาวประชา