เข็มประชาสมาชิก

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านในมีเครื่องหมายกาชาดสีแดง