เข็มประชาสมาชิก ปี 2497

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านในมีเครื่องหมายกาชาด สีแดง ใต้เครื่องหมายมีเลข "๒๔๙๗" จำนวน 27 อัน