แผ่นป้ายประชาสมาชิก ปี 2493

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านหน้ามีเครื่องหมายกาชาดสีแดง เหนือเครื่องหมายมีอักษร "ประชาสมาชิก" ล่างมีเลข "๒๔๙๓" ด้านหลังมีอักษร 4 บรรทัด "อนุโมทนา ในการบริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทย ๒ บาท" จำนวน 97 แผ่น