ชุดถ้วยชา

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำชุดถ้วยชา ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2534