เข็มที่ระลึก

พื้นทำด้วยกระดาษแข็ง หุ้มด้วยผ้าสีขาวเย็บมือ ตรงกลางมีเครื่องหมายกาชาดสีแดง ติดอยู่บนโบว์ผ้าสีครีมรูปกลม