เข็มที่ระลึก

พื้นทำด้วยกระดาษแข็ง หุ้มด้วยผ้าสีขาวเย็บมือ ตรงกลางมีเครื่องหมายกาชาดสีแดงทำด้วยผ้า ติดอยู่บนโบว์ผ้าสีเขียวรูปกลม