เข็มที่ระลึก

พื้นทำด้วยกระดาษแข็งหุ้มด้วยผ้าสีขาวเย็บมือ ตรงกลางมีเครื่องหมายกาชาดสีแดงทำด้วยผ้า ติดอยู่บนโบว์ผ้าสีเหลืองรูปกลม 1 อัน โบว์ มีชาย 1 อัน รวม 2 อัน