เข็มประชาสมาชิก ปี 2481

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านในมีเครื่องหมายกาชาด สีแดง ที่เครื่องหมายตอนบนมีอักษรสีขาว พ. และ ศ. ตรงกลางมีเลขสีขาว ๒๔๘๑