เข็มประชาสมาชิก ปี 2468

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านในมีเครื่องหมายกาชาดสีแดง และมีตัวเลข ๒๔๖๘