เข็มประชาสมาชิก ปี 2467

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านในมีเครื่องหมายกาชาดสีแดง และมีตัวเลข ๒๔๖๗ จำนวน 2 อัน