เข็มประชาสมาชิก ปี 2485

รูปกลม พื้นสีขาว มีเครื่องหมายกาชาดสีแดงอยู่ตรงกลาง ด้านบนมีอักษรสีน้ำเงิน ประชาสมาชิก ด้านล่างมีเลข ๒๔๘๕ จำนวน 52 อัน