เข็มประชาสมาชิก ปี 2484

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านในมีเครื่องหมายกาชาดสีแดงอยู่เหนือรูปงู ด้านบนมีอักษร ประชาสมาชิก ด้านล่างมีเลข 2484 จำนวน 12 อัน