เข็มประชาสมาชิก ปี 2483

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านในมีเครื่องหมายกาชาดสีแดง ใต้เครื่องหมายมีอักษร 3 แถว แถวแรกสีแดง สภากาชาดไทย แถวที่สองสีน้ำเงิน ประชาสมาชิก แถวที่สาม ๒๔๘๓ จำนวน 9 อัน