เข็มประชาสมาชิก ปี 2482

รูปกลม พื้นสีขาว ด้านในมีเครื่องหมายกาชาด สีแดง มีเลข ๒๔๘๒ มีอักษรสีน้ำเงิน ประชาสมาชิก และ สภากาชาดสยาม จำนวน 99 อัน