เข็มที่ระลึกงานกาชาด

เป็นรูปดอกไม้ 8 กลีบ พื้นสีขาว ด้านในมี เครื่องหมายกาชาดสีแดง อยู่บนพื้นสีขาว จำนวน 11 อัน