เข็มที่ระลึกงานกาชาด

ทรงดอกบัว พื้นสีขาว ด้านในเป็นรูปหยดโลหิต สีแดงมีเครื่องหมายกาชาดสีแดงอยู่บนพื้นวงกลม สองข้างมีรูปมือประคองหยดโลหิต