เข็มที่ระลึกงานกาชาด

รูปสามเหลี่ยมทรงคล้ายคบเพลิง พื้นสีขาวมี เครื่องหมายกาชาดสีแดง ซ้อนอยู่บนรูปสาม เหลี่ยมพื้นสีทอง จำนวน 38 อัน